Valper til salgs

Vil du melde ditt kull til formidling her på klubbens nettside? Fyll ut dette skjemaet og send dette til avlsrådet som vedlegg på e-post: valpeformidling@nbhk.no

Kullet må tilfredsstille klubbens retningslinjer for avl.


 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2017
CMS: Netthund.no