Valgkomiteen:  May Britt Hagen
  Kaja Ringnes Flesland
 Vara Hanne Ramsøy

 
 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2017
Webdesign/CMS: Netthund.no