NBHKs retningslinjer for avl


Retningslinjer for avl

Minstealder (nytt av 2020)
Klubben har som anbefaling at tisper har fylt 22 måneder ved første paring, og at hannhunder har fylt 18 måneder før første paring.

NKKs grunnregler

NKKs til enhver tid gjeldende «etiske grunnregler for avl og oppdrett» (revidert 2018) skal følges.

Gemytt

Bichon Havanais hengivne og sosiale vesen utgjør en viktig del av rasens særpreg. Avlshunder skal ha et rasetypisk gemytt og ikke vise overdreven nervøsitet eller aggressivitet. Det er den enkelte oppdretters ansvar å vurdere gemyttet til potensielle avlshunder og velge rasetypiske individer etter beste evne.

Generell helse

Alle avlshunder skal ha en generell god helse. I tillegg til å oppfylle de til enhver tid gjeldende helsekrav i NBHKs Retningslinjer for Avl, skal en avlshund også være fri for andre sykdommer og plager som kan ha en negativ effekt på hundens livskvalitet.

Øyelysning (obligatorisk ved avl)

Eiere av bichon havanais bør påse at egen hund blir øyelyst. Øyelysning anbefales ved fylte 2, 4 og 6 år. Det kreves at øyelysinger ikke er eldre enn 1 år (12 mnd) ved paringstidspunkt. Avlskrav for øyediagnoser:

 

Atresi Punctum Lacrimalis/manglende tårepunkt: Kan brukes i avl, men bør parres med hund som ikke har samme feil.

Distichiasis/ektopiske cilier/feilstilte øyehår: Hunder med mild eller moderat grad kan brukes i avl, men bør parres med hund som ikke har distichiasis/ektopiske cilier/feilstilte øyehår.

Katarakt (ikke medfødt): Skal ikke brukes i avl dersom det er krysset av for «affisert». Dersom det er krysset av for «usikker» eller «mistenkt», anbefales det at man ikke avler på hunden før øyediagnosen er ytterligere utredet.

Katarakt (medfødt): Skal ikke brukes i avl dersom det er krysset av for «affisert». Dersom det er krysset av for «usikker» eller «mistenkt», anbefales det at man ikke avler på hunden før øyediagnosen er ytterligere utredet.
NB!! Klubben følger øyenlysernes anbefalinger for avl pr. 06.10.21

NB. Nytt av 20.09.21

Dersom det er krysset av for affisert og underpunktet «andre»,  kan hunden brukes i avl, men anbefales å pare mot fri. Disse forandringene har tidligere kun blitt beskrevet under «beskrivelse». 

Alle andre underpunkter  enn «andre» på pkt 15 anbefales ikke brukt i avl.

Persisterende Pupillmembran (PPM): Hunder med små forandringer kan brukes i avl, men bør parres med hund som ikke har PPM. Dersom det er krysset av for «affisert», vurderer øyelyseren forandringene som så alvorlige at hunden ikke bør brukes i avl.

Primær Linseluksasjon: Bør ikke brukes i avl. Deres foreldre, søsken eller avkom bør brukes med forsiktighet.

Retinal Degenerasjon (PRA): Skal ikke brukes i avl. Deres foreldre, søsken eller avkom bør heller ikke brukes i avl.

Retinal Dysplasi (fokal, multifokal eller geografisk): Kan brukes i avl, men bør parres med hund som ikke har retinal dysplasi.

Retinal Dysplasi (total): Skal ikke brukes i avl.


Mer info om fremre y-søms katarakt og nedarving av katarakt her (oppdatert 2018)

Patellaluksasjon (obligatorisk ved avl)

Hundene skal undersøkes for patellaluksasjon. Patellaundersøkelse skal tidligst skje etter fylte 12 måneder. Klubben anbefaler imidlertid at den ikke tas før fylte 18 måneder. Undersøkelsen skal gjøres av en NKK-godkjent veterinær, og registreres på Dogweb. Kravet om NKK-attest gjelder ikke for utenlandske hannhunder som ikke bor i Norge. Disse må likevel ha en veterinærattest på at de er undersøkt for patellaluksasjon. Det kreves at avlsdyr er frie for patellaluksasjon (0/0). 

Hjerte

Ved den årlige vaksinasjonen vil hundens hjerte normalt undersøkes ved auskultasjon (veterinæren lytter på hundens hjerte med stetoskop). Eier kan da be om bekreftelse på at det ikke er oppdaget bilyder på hjertet, og denne kan sendes inn til klubben. Hunder med bilyd på hjertet skal ikke brukes i avl.

Eksteriør

Avlshunder bør være utstilt slik at man har en objektiv vurdering av om hunden har en sunn og rasetypisk konstruksjon. Utstillingskritikker kan være et godt hjelpemiddel for oppdretteren ved at de sier noe om hundens gode og mindre gode egenskaper. Dersom man skal bruke en hund i avl som ikke kan stilles ut, for eksempel på grunn av klippet pels, bør man likevel sørge for å få en objektiv eksteriørbedømming av hunden, enten i form av en uoffisiell beskrivelse fra en eksteriørdommer eller fra en erfaren oppdretter.

 

Ved valg av avlsdyr bør man etterstrebe å ikke parre to hunder med samme svakhet. Hunder med diskvalifiserende feil bør ikke brukes i avl. Dersom man skal bruke en hund med grove feil i avl, skal man velge en avlspartner som ikke har samme feil, og som heller ikke har nære slektninger med samme feil.

Retningslinjene til avlsrådet og målsetting kan lastes ned her. (PDF)

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2022
CMS: Netthund.no