Fra Avlsrådet

19.07.2016:

Det er stor etterspørsel etter valper, og ofte opplever oppdrettere å ikke ha nok valper å tilby potensielle kjøpere. Avlsrådet har utarbeidet et standardsvar som kan benyttes når man ikke selv har valper. Dokumentet er lagt ut som Word-fil, slik at hver enkelt oppdretter kan tilpasse det som ønsket. Se "Informasjon og artikler" eller trykk her


28.04.2016:

Årsmøtet i NBHK 2015, vedtok enstemmig å innføre krav om kjent patellastatus på Dogweb for registrering av valper i NKK. Etter årsmøtet ble det klart at ordlyden i vedtaket måtte endres for å kunne godkjennes av NKK, slik at det ble likt for alle raser (av hensyn til datasystem og saksbehandling). Styret godkjente i første omgang endringen, men trakk på et senere tidspunkt tilbake godkjenningen og ønsket å utsette innføringen av kravet. NKK ga styret to muligheter til å innkalle til Ekstraordinært Årsmøte, noe styret ikke benyttet seg av. Siste frist for å avholde EOÅ ble satt til 1 mai. Vedtaket vil derfor være gyldig og iverksatt fra denne dato.


19.10.2015

Avlsrådet ønsker informasjon om hunder som har fått påvist "Short Ulna". Ta kontakt på nhk@nbhk.info. Vi vil også gjerne ha melding om hunder med annen arvelig sykdom. Vi har nå noe mer informasjon om hunder med nyresykdom. Har du nyresykdom på dine linjer og ønsker hjelp kan du ta kontakt for rådgivning. Minner også om at alle må svare på helseundersøkelsen:
http://www.nbhk.info/sider.php?s=195&m=3 
Mer info under avlsrådets sider (nyheter). 


19.10.2015:

Nyresykdom: Har din hund nyresykdom? Meld fra til avlsrådet for å hjelpe oss med å kartlegge situasjonen. Har din avlshund nyresykdom på "linjene"? Ta kontakt med avlsrådet for råd ved valg av partner. Vi kan hjelpe deg med å finne en partner som ikke har nyresykdom på sine linjer.

Annen sykdom: Husk alltid å melde fra til avlsrådet dersom hunden din får påvist antatt arvelig sykdom. Spesielt ønsker vi informasjon om hunder med "Short ulna". Vi samler også inn DNA-prøver fra hunder med denne lidelsen.

Kontaktinformasjon avlsrådet: http://www.nbhk.info/sider.php?s=90&m=3 

Vi oppfordrer også alle som enda ikke har gjort det til å svare på vår helseundersøkelse: https://response.questback.com/norgesveterinrhgskole/lcqfqfszoc/​

Vi er helt avhengige av informasjon fra medlemmene dersom vi skal kunne gi optimal rådgivning og hjelp. Vi kan ikke arbeide med problemer vi ikke vet om.  Takk for din hjelp!Avlsrådet kan gi råd dersom du har spørsmål om avl på Havanais. Vi kan nås på e-post; nbhk@nbhk.info.  Har du forslag til temaer du ønsker at Avlsrådet skal skrive om i medlemsbladet? Send ditt forslag til nbhk@nbhk.info så skal vi prøve å plukke ut et tema for hvert nummer av Havanaisern.

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2023
CMS: Netthund.no