Vaksinering

NKK har besluttet at følgende krav til vaksinering skal gjelde ved utstillinger, prøver og
andre arrangementer i regi av NKK og samarbeidende klubber:


Gyldig vaksinasjonsattest skal fremvises ved forespørsel.

Rabies og leptospirose
For de som vaksinerer mot rabies og leptospirose, er det nå vaksineprodusentenes holbarhetsdeklarasjon som gjelder. Det finnes rabiesvaksine som bare skal gis hvert 3. år, etter en grunnvaksinering ved 3-4 månders alder.

Dette står også i mattilsynets regler for innførsel av hund fra utlandet. Det er ikke lenger krav at hunden skal være vaksinert mot leptospirose selv om man skal ha hunden med til Danmark eller nedover i Europa.

Leptospirose er en sykdom som er veldig alvorlig, både på mennesker og dyr, så de fleste anbefaler allikevel at man vaksinerer hunder som skal til utlandet. 

Vaksiner

Nobivac®DHPPi: 3 års beskyttelse for kjernekomponentene D, H og P (valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus). Inneholder også en komponent mot kennelhoste (parainfluensa). Denne skal alle hunder ha. Vaksineprodusent: Intervet.
Valper kan vaksineres når de er ca. 12 uker gamle. Neste dose gis etter 1 år. Revaksinering bør deretter foregå med 2-3 års mellomrom.

Nobivac®Pi: Ren parainfluensavaksine (kennelhoste). Anbefales årlig revaksinering i de mellomliggende årene (altså de årene man ikke vaksinerer med Nobivac®DHPPi) dersom det er ønskelig med kontinuerlig beskyttelse mot kennelhoste. Vaksineprodusent: Intervet.

Nobivac®Parvo: Vaksine mot parvovirus. Kan gis til valper fra og med 6-8 ukers alder - dersom det er grunn til å anta at valpen tidlig vil bli utsatt for et stort smittepress. Dette er sjelden nødvendig. 

MSD Animal Health (nettside på norsk)

Les også disse artiklene tilgjengelig hos NKK for få fullstendig oversikt.

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2017
Webdesign/CMS: Netthund.no