Forskningsprosjekt på Havanais i Norge

Mitt siste år på veterinærstudiet arbeider jeg med prosjektet ”Genetiske faktorersom påvirker angst hos Bichon Havanais”. Selv om alvorlige atferdsproblemer heldigvis er svært sjelden hos denne rasen, ser vi at det er en del variasjon ihvor forsiktige ulike individer er. Hvor mye av disse forskjellene kan forklares av arv? Hvor arvelig er det egentlig å være engstelig? Er det mulig åforutse hvilke avlshunder som vil gi engstelige valper? 

Gjennom prosjektet skal vi forsøke å komme nærmere et svar på disse spørsmålene. Vi skal studere gener som er knyttet til angst hos andre arter, og undersøke om disse har betydning hos Havanais også. Vi skal også gjøre stamtavlegranskninger. Veileder for prosjektet er Frode Lingaas, som er veterinær og professor i medisinsk genetikk, og lenge har forsket på arvelige sykdommer og egenskaper hos hund.

Som takk for at du gir blod til prosjektet, tilbyr vi gratis testing for korthårsgen; et gen mange Havanaiser trolig bærer, og som kan gi korthårede valper dersom to bærere parer seg. Dette er første gangen denne testen tilbys i Norge.»

På forhånd tusen takk for hjelpen,

Vennlig hilsen Kim Bellamy

Mer informasjon om prosjektet blir presentert på Forskningsforum Hund 11.11.2014 på Veterinærhøgskolen. Arrangementet er gratis. Påmelding til helse@nkk.no innen 03.11.14.


 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2018
CMS: Netthund.no