Helseundersøkelsen 2015

Undersøkelsen er laget av Veterinærhøgskolen og Norsk Kennel Klubb. Alle svar er konfidensielle og klubben mottar ingen opplysninger om enkelthunder eller eier, kun statistikk.

https://response.questback.com/norgesveterinrhgskole/lcqfqfszoc/


Tusen takk for ditt svar! 

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2017
Webdesign/CMS: Netthund.no