Helserelaterte linker
 
Helseundersøkesse 2012
 Helseundersøkelse 2015

Sebaceous Adenitis - en hudsykdom (engelsk)  
Report about the successful treatment of Sebaceous Adenitis throughself-invented therapy - behandling av sebaceous adentis
 Vaksinering

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2017
CMS: Netthund.no