Helserelaterte linker
 
Medfødte øyesykdommer av Ellen Bjerkås 
av professor ved NorgesVeterinærhøgskole

Sebaceous Adenitis - en hudsykdom (engelsk)  
Report about the successful treatment of Sebaceous Adenitis throughself-invented therapy - behandling av sebaceous adentis
 
 
 
 
 

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2017
Webdesign/CMS: Netthund.no