Her vil det bli lagt ut resultater fra oppdrettere som stiller i Avl- og Oppdretterklasse
Utdrag fra NKKs utstilingsreglement: Klassen er åpen for gruppe med 4 hunder av samme rase, oppdrettet av samme person. Samtlige deltakende hunder må være påmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser og må ha oppnådd premiegrad Very Good eller Excellent. Klassen må ikke inneholde mer enn én hund med premieringen Very Good. Ved vurderingen er gruppens gjennomsnittlige kvalitet med ensartethet i forhold til type og helhetsinntrykk avgjørende, foran den enkelte hund individuelle kvalitet. Grupper av enhetlig og utmerket kvalitet tildeles HP (hederspremie).
 


NKK Ålesund 9.5.

1. Oppdretterklasse med HP - Diltedotten var representert ved følgende hunder:

N UCH Diltedotten Kosi Koas
Diltedotten Charlie Chaplin
Diltedotten Ena Bell
Diltedotten Premium Pia

Kritikken lyder:
Nice Havanese representatives. Correct, similar sizes. Strong bones. Very well presented. Two colour varieties.

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2022
CMS: Netthund.no