Styrets sammensetning 

jfr. årsmøtet 21. mars 2016
Endring pr. 26.04.2016
 
Leder:  Hege Sky Mokkelbost
Kontakt: leder@nbhk.info 
Nestleder:Elisabeth Bolsgård
Kontakt: nestleder@nbhk.info
Styremedlem: Sølvi A. Aandahl
Kontakt: solvi@nbhk.info
StyremedlemTorbjørg Helene Olsen
Kontakt: torbjorg@nbhk.info
StyremedlemTom Løkken MøklegaardKontakt: tom@nbhk.info
Varamedlem: Mabel Tollefsen
 
   
 
Revisor Linda Gangstad  
Webmaster:Line SørensenKontakt: webmaster@nbhk.info

Avlsråd: Kim Bellamy, Bente Bjørneset og Hege Sky Mokkelbost

Kontakt: kim@nbhk.info

Utstillingskomité:
Les mer om utstillingskomiteen her 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2016
Webdesign/CMS: Netthund.no