Styrets sammensetning 

jfr. årsmøtet 01. mars 2014

Leder:    Kontaktperson frem til valget 2015: Frøydis Monsen
Kontakt: leder@nbhk.info

Nestleder: Nestleder har trukket seg fra sitt verv.
Elisabeth Bolsgård går inn som styremedlem

Styremedlem: Frøydis Monsen
Kontakt: froydis@lekkerbisken.net

Styremedlem: Anniken Bille
Kontakt: bille@hagan.no

Styremedlem: Hege Sky Mokkelbost
Kontakt: hege_sky@hotmail.com

Styremedlem: Elisabeth Bolsgård
Kontakt: elbolsga@online.no

Varamedlem: Runi Merete Solbakken Gezer
Kontakt: runimsol@hotmail.com

Webmaster:
Kontakt: webmaster@nbhk.info

Revisor:

Vararevisor:

Avlsråd: Kim Bellamy, Bente Bjørneset og Hege Sky Mokkelbost
Kontakt: kim.kathrine.l.bellamy@nmbu.no

Utstillingskomité:
Les mer om utstillingskomiteen her 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2015
Webdesign/CMS: Netthund.no