Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Bichon havanais

Rasespesifikk avlsstrategi for Bichon havanais er nå publisert på NKK sin nettside. Avlsrådet ble ferdige med RAS i fjor og har nå mottatt endelig godkjenning fra NKK. Vi fikk svært positive tilbakemeldinger på dokumentet. Takk til alle som har bidratt ved å svare på spørreundersøkelser og lignende. Vi gjør oppmerksom på at dokumentet ble skrevet i fjor og at situasjonen i rasen selvfølgelig er i kontinuerlig utvikling. Noen småting kan derfor ha endret seg siden RAS ble skrevet, men ikke i så stor grad at det har vesentlig betydning for innholdet.

Det er viktig at alle oppdrettere av rasen, og alle som har verv i klubben, følger opp de tiltak og strategier som er listet i RAS. Hensikten er at vi ved å arbeide sammen mot felles mål vil oppnå større avlsmessig fremgang. Ved årsmøtet i 2016 vil vi vurdere om RAS har blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

RAS for Bichon havanais kan leses her

Med vennlig hilsen Avlsrådet

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2017
Webdesign/CMS: Netthund.no