Distriktskontakter - vi trenger fortsatt flere. Ta kontakt om det er noe for deg :)


Hovedoppgaven er å fremme interessen for rasen innenfor sin region, værekontaktledd mellom medlemmene og mellom styret og medlemmene, igangsetteaktiviteter som tilpasses medlemmene i hvert distrikt. Aktivitetene i distriktene skal være selvfinansierende. Til oppstart av nye aktiviteter kan distriktskontaktene allikevel søke styret om økonomisk støtte.


ØSTFOLD
Jan Justsen

VESTFOLD
Silje Katreena Couling-Aas

AGDER
Margarita A. Sørensen

ROGALAND
Linda Gangstad

BERGEN og OMEGN
Bente Mikkelsen

TROMS
Elin Isaksen

 


 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2021
CMS: Netthund.no