Nytt fra valgkomiteen 06.03.22

Valgkomiteen er informert av styret at det er misnøye blant enkelte medlemmer hva gjelder innkallingen til årsmøtet, og at det som følge av det spres feilaktig informasjon og til dels løgn i det som må anses som en stemmesankingskampanje. Valgkomiteen ønsker derfor å avkrefte fire påstander. Klikk deg inn her for å lese hele dokumentet. 

4. Påstand om at styret har skrevet at det kun er lov med ett kryss, det har de ikke lov til.

Valgkomiteen presiserer at det er valgkomiteen som utformer stemmeseddel, jf. paragraf 4.5 i NKKs instrukser for valgkomiteer. Det vi imidlertid har forstått, er at vi har formulert oss feil i punktet om at det er én person som stiller til valg på flere verv. Etter samtale med Hilde Engeland, jurist i NKK, ønsker valgkomiteen å korrigere setningen «Én person er foreslått til to verv, det er kun mulighet til å stemme på henne én gang». Setningen endres til følgende: «Ønsker man å stemme på en person som stiller til valg på to ulike verv, anbefaler valgkomiteen å stemme på vedkommende kun én gang. Men det er tillatt å stemme på vedkommende to ganger.» Valgkomiteen håper dette var oppklarende.

Hvis du du allerede har sendt inn stemmeseddel og ønsker å gjøre endringer etter at ny informasjon er kommet fra valgkomiteen, så kan dette gjøres på følgende måte:

Stemmeseddel skal sendes inn på samme måte som før, men på konvolutten merket med «forhåndsstemme» samt ditt navn (konvolutt nummer 2), skriver du også «ny stemmeseddel». Da vil denne stemmeseddelen erstatte den som allerede er sendt inn. Ny dato for at stemmeseddelen må være valgkomiteen i hende, er 17.03.22. Igjen vil vi minne på at konvoluttene medbringes til årsmøtet uåpnet, og åpnes der av det valgte tellekorpset. Vi ønsker å beklager merarbeidet dette vil medføre for noen.

Hilsen valgkomiteen i NBHK

 

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2024
CMS: Netthund.no