Styret informerer 2024


Innkalling til årsmøtet 2024 ligger her. 

Årsmøtet 2024

 

Årsmøtet blir avholdt lør 25.05.24 i forbindelse med NKK Bergen og årets rasespesial helgen 25-26.05.24.

Adresse for dagen er: Ljoshallen, Ekravegen 43 Arna

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 6 uker før møtedato, altså senest 12.04.24.

 

Saker sendes til: leder@nbhk.infoVerv som er på valg:


Styret:

Leder 2 år

Nestleder (suppleringsvalg) 1 år

Styremedlem 2 år

Styremedlem 2 år

Styremedlem (suppleringsvalg) 1 år

 

Varamedlem 1 år

Varamedlem 1 år

 

Valgkomiteen jobber aktivt med å finne kandidater som ønsker å stille til de ulike vervene i styret. Vi er så heldige at noen av de som innehar verv i nåværende styre, har takket ja til å stille som kandidater til andre verv, dette er forklaringen på hvorfor det er verv som er på suppleringsvalg.

 

Revisjon:

Revisor 2 år

Vararevisor (suppleringsvalg) 1 år

 

Valgkomiteen:

Medlem 2 år 

Varamedlem 1 år

 

Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende 6 uker før møtedato, altså senest 12.04.24.

Alle kandidater må være forespurt og takket ja til vervet.

Forslag sendes til: valgkomiteen@nbhk.info

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2024
CMS: Netthund.no