Mestvinnere

For årets mestvinnere settes opp et diplom i hver kategori. Poengene beregnes som vist nedenfor. 

BIR    -      6 Poeng pluss 1 poeng pr. fremmøtt begge kjønn minus 1. 
BIM    -      4 Poeng pluss 1 poeng pr. fremmøtt begge kjønn minus 2.
2 btk/bhk-  3 Poeng pluss 1 poeng pr. fremmøtt eget kjønn minus 2
3 btk/bhk-  2 Poeng pluss 1 poeng pr. fremmøtt eget kjønn minus 3
4 btk/bhk-  1 Poeng pluss 1 poeng pr. fremmøtt eget kjønn minus 4


I tillegg gis det følgende poeng for Gruppe- og Show-plasseringer:
BIG/BIS 5p - BIG2/BIS2 4p - BIG3/BIS3 3p - BIG4/BIS4 2p


Generelle regler:

 

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2015
Webdesign/CMS: Netthund.no