Årets Mestvinnende Havanais

For årets mestvinnende settes opp et diplom i hver kategori. Poengene beregnes som vist i tabellen nedenfor. For full oversikt over retningslinjene, kan du laste ned dette dokumentet: Retningslinjer for mestvinnende bichon havanais (PDF). 


Følgende tall gjelder ved poengberegning (utvides i samme skala):


 

Resultat som må sendes inn til klubben på e-post (valp, veteran, BIG, BIS) må være klubben i hende innen utgangen av januar påfølgende år.


Generelle regler:

 

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2015
Webdesign/CMS: Netthund.no