Stoff til Havanaiser'n

Vi inviterer oppdrettere og andre medlemmer til å annonsere i klubbens medlemsblad Havanaiser'n. For medlemmene koster det KUN kr. 600,- pr. år for (4 nr.)

Stoff til bladet sendes til: medlemsblad@nbhk.info

Redaktør for Havanaiser`n er: Frøydis Monsen


Vi har ett flott og innholdsrikt blad, så om du har lyst å få dette i posten, så er det bare å melde seg inn i klubben :)
Julenummeret 2013...


Nr. 1 2014

Krav til stoff til bladet

Artikler til bladet må leveres ferdig skrevet i et kjent tekstformat, f. eks. Microsoft Word. Redaktøren forbeholder seg retten til å korte ned teksten og foreta korreksjoner. 
Enhver tekst skal være påført fullt navn på tekstforfatter. 
Redaktøren har ikke ansvar for innholdets riktighet.

Bilder som skal brukes i bladet, f.eks. i forbindelse med artikler, må sendes inn som høyoppløselige bilder. Bildefiler skal helst være påført en kort beskrivelse av motivet, samt navn på fotografen. Bildene blir oppbevart av klubben og kan brukes fritt ved senere anledninger.

Annonser som ferdig produkt må sendes over i JPG-format og som et høyoppløselig bilde. Annonsen må være tilpasset tilnærmet den størrelse selve annonsen skal ha i bladet (A5 = 148 mm x 210 mm). Når bladet settes, vil det kunne skje en mindre tilpasning.

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2015
Webdesign/CMS: Netthund.no