Distriktskontakter

Vi ønsker å knytte til oss personer rundt omkring i landet som har lyst og anledning til å sette i gang aktiviteter for andre havanaiseiere i sitt distrikt. Om du har lyst til å være kontakt i ditt område, så gi beskjed til styret (bichonhavanais@klubb.nkk.no).

Som medlem må du gjerne ta kontakt med din distriktskontakt om du har spørsmål eller forslag til aktiviteter. De er der for å hjelpe deg.

Vi har følgende distriktskontakter:

Telemark
Lene Heggli
Tlf. 451 01 011
post@dolcehavana.no

Buskerud, Asker, Bærum
Anne Eng
Tlf. 32 85 25 40
softengs@softengs.no

Møre og Romsdal
Bente Bjørneset
Tlf. 70 14 85 27
havanais@diltedotten.com

Vestfold
Silje Katreena Couling-Aas
Tlf: 91170509
goldenvenn@online.no

Helgeland
Eliv Glette
Tlf. 75 21 13 14
eldog@toy-fozzie.com

Østfold
Søker ny distriktskontakt.

Bergen
Søker ny distriktskontakt.
 

Hamar/Hedmark distriktet
Ann Kristin Grefsheim
Tlf. 95 99 87 83.
akgrefs@online.no

Kongsvingerdistriktet
Søker ny distriktskontakt.


Troms og Finnmark
Elin Isaksen
Tlf. (kommer!)
eisaksen@online.no

Oppland
Søker ny distriktskontakt.

Haugalandet/Rogaland
Kaja Ringnes Flesland 
Tlf. 47 03 60 18
kaja.flesland@hotmail.no 

Trondheimsområdet

Monica Aakerholm
Tlf 92491848
mo-aaker@online.no


Retningslinjer for Distriktskontakter.

 

  1. Hovedoppgaven er å fremme interessen for rasen innenfor sin region. Være kontaktledd mellom medlemmene og mellom styret og medlemmene. Igangsette aktiviteter som tilpasses medlemmene i hvert distrikt.
  2. Aktivitetene i distriktene skal være selvfinansierende. Til oppstart av nye aktiviteter kan distriktskontaktene allikevel søke styret om økonomisk støtte.
 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2015
Webdesign/CMS: Netthund.no