Distriktskontakter

Vi ønsker å knytte til oss personer rundt omkring i landet som har lyst og anledning til å sette i gang aktiviteter for andre havanaiseiere i sitt distrikt. Om du har lyst til å være kontakt i ditt område, så gi beskjed til styret (bichonhavanais@klubb.nkk.no).

Som medlem må du gjerne ta kontakt med din distriktskontakt om du har spørsmål eller forslag til aktiviteter. De er der for å hjelpe deg.

Vi har følgende distriktskontakter:

Møre og Romsdal
Bente Bjørneset
Tlf. 70 14 85 27
bente@diltedotten.com

Vestfold
Silje Katreena Couling-Aas
Tlf: 91170509
goldenvenn@online.no

Sørlandet /Agder/Grimstad
Margarita Sørensen 
Tlf: 95709654
margarita.aurora.sorensen@gmail.com

Hamar/Hedmark distriktet
Ann Kristin Grefsheim
Tlf. 95 99 87 83.
akgrefs@online.no

Trondheimsområdet
Monica Aakerholm
Tlf 92491848
mo-aaker@online.no


Retningslinjer for Distriktskontakter.

 

  1. Hovedoppgaven er å fremme interessen for rasen innenfor sin region. Være kontaktledd mellom medlemmene og mellom styret og medlemmene. Igangsette aktiviteter som tilpasses medlemmene i hvert distrikt.
  2. Aktivitetene i distriktene skal være selvfinansierende. Til oppstart av nye aktiviteter kan distriktskontaktene allikevel søke styret om økonomisk støtte.
 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2017
Webdesign/CMS: Netthund.no