Manusfrister 2018

Innlegg som mottas etter fristene, blir eventuelt brukt i påfølgende nummer.

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

15. februar  

30. April

30. August

15 November

e-post: medlemsblad@nbhk.info
 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2018
CMS: Netthund.no