Short Ulna-syndrom

Short ulna" innebærer at den ene av hundens underarmsben ikke vokser som normalt. Dette skyldes en forstyrrelse i rørknoklenes lengdevekst. Rørknoklene vokser i lengden (forlenges) gjennom cellevekst i særskilte vekstplater plassert i hver ende av knokkelen. I underarmen har alle hunder to lange ben (som oss mennesker). Hos friske hunder vokser disse synkront, og underarmen forlenges gradvis i samme takt. Dersom det ene av disse beina ikke vokser i lengden som det skal, kan dette innebære følgende:
ett av underarmsbena blir kortere enn det andre, det benet som ikke vokser "bremser" det andre, slik at man får en buet lengdevekst. Dette fører til at underarmen blir skjev, og at leddene i tilknytning til underarmsbenet ikke får utviklet seg slik de skal. Litt avhengig av hunden og når lidelsen oppdages, kan feilen korrigeres operativt. I noen tilfeller er defekten så liten, at betydningen tilsier at operasjon ikke er nødvendig. En veterinær vil kunne vurdere dette utfra røntgenbilder.

Denne artiklen er sakset fra canis.no og er skrevet av Veterinær Cecilie Strømstad


Et år gammel havanais med Short Ulna på høyre side.


Samme ben sett bakfra.

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2024
CMS: Netthund.no