Avls- og sunnhetsutvalget (ASU)

Velkommen til ASU i Norsk Bichon Havanais Klubb. (Tidligere avlsrådet)

ASU i NBHK består i dag av: 

 Leder:Berit Isebakkeberit.asu@nbhk.info
 Medlem:Christin Åkvåg Duesundchristin@nbhk.info
 Medlem:Frøydis Iren Monsenfroydis@nbhk.info


Vi ønsker flere medlemmer til utvalget. Ta kontakt leder i klubben Elisabeth Bolsgård

Retningslinjer for avlsrådet (PDF-fil)
Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett (.doc)

Retningslinjer for avl 


 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2024
CMS: Netthund.no