Klubbens vedtekter og retningslinjer

Klubbens lovmal

Avlsrådets retningslinjer


Utstillingskomiteens retningslinjer (kommer)

Valpeformidlerens retningslinjer

Distriktskontaktenes retningslinjer


 

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2021
CMS: Netthund.no