Klubbens vedtekter og retningslinjer

Nbhk`s LOVMAL/retningslinjer 2018 - 
Endringer av 2012- til ny lovmal_ny versjon_2019_etter NKKs kommentarer_Rev.12.2.2019.docx


NB: Lovmal fra  2018, er gyldig i sin helhet.

§ 3 -4  er ikke godkjent enda. Den er under behandling hos NKK .


Avlsrådets retningslinjer

Utstillingskomiteens retningslinjer (kommer)

Valpeformidlerens retningslinjer

Distriktskontaktenes retningslinjer


 

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2019
CMS: Netthund.no