Klubbens vedtekter og retningslinjer

NBHKs vedtekter (jfr. Årsmøtet 27.5.2012)

Avlsrådets retningslinjer

Utstillingskomiteens retningslinjer (kommer)

Valpeformidlerens retningslinjer

Distriktskontaktenes retningslinjer

Aktivitetsplan 2011
 

 
Copyright © Norsk Bichon Havanais Klubb 2009-2019
CMS: Netthund.no